Lasermärkning

Lasermärkning är den märkmetod som sedan 60-talet haft den snabbaste utvecklingen inom tillverkningsindustrin, mycket på grund av sin flexibilitet vid inbyggnader och den oöverträffade märkkvaliteten. Metoden är kontaktlös och behöver därför endast positionering av märkobjektet för att utföra märkningen som dessutom oftast är mycket snabb. Redigering av märkning kan göras direkt i laserns mjukvara eller importeras från överordnade system och databaser, både text, symboler, bilder, streckkoder och datamatrixkoder kan märkas. Lasern styrs av ett antal parametrar som sätts av operatören för att få olika märkresultat i olika material. Metaller, plaster, trä, glas m fl material är möjliga att märka med olika djup och utseenden.

DPSS-laser

DPSS-laser
En vanligt förekommande laser inom industrin är den pulsade diodpumpade DPSS-lasern, som i dagligt tal kallas YAG-laser efter en av de dopningar av den fasta kristallen som förekommer. Laserljuset som pulsas med en frekvens mellan 10-100 kHz kan i olika lasrar ha olika våglängder, den vanligaste är IR 1064nm (YAG, YVO4) men även grön laser 532nm eller UV laser 355nm kan användas för speciella applikationer.

DPSS lasern kännetecknas av hög pulseffekt 35-180 kW och en mycket hög strålkvalitet som är det viktigaste för ett bra märkresultat.

 

 

 

 

Fiberlaser

Fiberlaser
En typ av laser som under ett antal år utvecklats till att idag vara färdig för marknadsmässig märkning är fiberlasern, den är också en YAG-laser som jobbar med samma våglängd som DPSS-lasern men skiljer sig konstruktionsmässigt från DPSS-lasern. Pumpningen i fiberlasern sker i själva fibern istället för i en pumpmodul vilket innebär helt andra förutsättningar vid service och reparationer. Fiberlasern kännetecknas av en lägre pulseffekt men en längre puls vilket ger ytterligare möjligheter att optimera olika märkningar och hitta rätt laser för det aktuella behovet.  Fiberlasern kan i vissa fall ge snabbare märkförlopp men det går inte att generellt säja att den ena eller den andra lasern är bättre, här måste man ta alla aktuella förutsättningar i beaktande för att välja rätt laser.
För att välja rätt laser är det ett stort antal parametrar som måste beaktas. Den vanligaste missuppfattningen är att en laser med hög uteffekt, som ofta anges med 5-150W, ger en bättre märkning. Det som är viktigare är att rätt energi per ytenhet träffar märkytan dvs. pulsenergi, pulseffekt, pulslängd, strålkvalitet och pulsningen som skall ligga i området 10-100 kHz måste vara rätt för att den aktuella märkningen ska få ett optimalt resultat. Alla märkbara material reagerar olika på laserljus och här kan bara tester klargöra om DPSS eller fiberlasern är det bästa alternativet. Kort sagt, välj laser efter typ och strålkvalitet och tester istället för efter angiven uteffekt.

För industriell märkning i produktionslinjer eller som enskild maskin passar både en ändpumpad diodlaser som VLASE eller en fiberlaser som AREX bra för att snabbt märka metaller och plaster.

CO2-laser

CO2-laser
För märkning av organiska material och märkning i snabba förlopp i produktionslinjer som exempelvis förpackningar passar en CO2-laser bäst. Lasern genererar ljuset i en tub med en gasblandning och ger ett laserljus som har en våglängd 10 gånger längre än YAG-lasern vilket i sin tur gör att den av säkerhetsmässiga skäl är lättare att bygga in. Vi har flera alternativ för inbyggnad av den i vanligt tal så kallade koldioxidlasern.

 

 

Välkomna att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och för att välja rätt laser vilket i sin tur ger den mest kostnadseffektiva lösningen.